távfelügyelet

A J-VICTORY Kft. teljes körű vagyonvédelmi távfelügyelete igen magas fokú és hatékony távjelzésre alkalmas.

Rendszerünket, a legszigorúbb biztonsági követelményeknek megfelelő, kimagasló szintű technikai és műszaki megbízhatóság jellemzi. Vészjelzés esetén, gyorsreagálású akciócsoportunk azonnali intézkedést biztosít.

Miért előnyös a vagyonvédelmi távfelügyelet:

- Folyamatosan, olcsón nyomon követhető ingatlanaink biztonsága a hétvégi háztól az ipari üzemeken át, a telephelyekig, raktárakig 
- Bármilyen vagyonvédelmi probléma esetén, időben megkezdhető a beavatkozás, kármegelőzés 
- Az érintettek azonnal értesülhetnek a rendellenességről
- A magas technikai színvonalú rendszer kiemelkedő biztonságot nyújt partnereink értékeinek
- Kivonuló szolgálatunk azonnali intézkedést biztosít a rendellenességek észlelésekor

Vagyonvédelmi kivonuló szolgálat                    

A távfelügyeleti szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a lakásokban, családi házakban, üzlethelyiségekben, üzemekben telepített behatolás jelző - köznapibb nevén riasztó - rendszerek telefonvonalon vagy GPRS adatkommunikáción keresztül, 24 órás felügyeleti központunkba továbbítsanak minden, az objektumban történő eseményre vonatkozó jelzést. (pl. a riasztó ki-, bekapcsolása, támadás, betörés, tűz, stb.)
Az ügyeletes diszpécserek éjjel-nappal, távfelügyeleti rendszerközpontunkban figyelik a védett ingatlanok érzékelőinek állapotát, s intézkedést igénylő jelzések esetén haladéktalanul értesítik az előfizető által megadott személyeket, szervezeteket.

 

A kivonuló járőrszolgálattal is kiegészített távfelügyeleti szolgáltatással növelni tudjuk ügyfeleink komfortérzetét, s jelentősen javítjuk a közbiztonságot is.

 


A kivonuló szolgálat az intézkedést igénylő jelzések esetén biztosítja partnereinknek az azonnali segítségnyújtást.

 

 

A távfelügyeletre kapcsolt eszközök nyújtotta lehetőségek:

Behatolás jelzés:
Érzékeljük a behatolás pontos helyét, időpontját érzékelőnkénti bontásban.

Kényszerített nyitás jelzése: 
Ha az eszköz (pl. riasztó) kezelője kényszer hatása alatt áll, lehetőség van egy adott kód alkalmazásával a felügyeleti központ értesítésére, melyről a kényszer gyakorlója a helyszínen nem értesül.

Nyitás-zárás figyelés:
Eszközeink működése több, előre programozott, egyenértékű kód használatával érhető el, ez különböző ellenőrzésekre ad lehetőséget, többek között az eszköz ki-, illetve bekapcsolási időpontjának regisztrálására.

Orvoshívás: 
Egy külön nyomógomb megnyomásával ügyfelünk azonnali, orvosi segítséget kérhet.

Pánik jelzés: 
A rendszer kizárólag az ügyeleten jelez, hangos riasztás a helyszínen nem történik.

Rendszerteszt: 
A rendszerek minimum 24 óránként rendszerjelentést küldenek a felügyeleti központba.

Szabotázsjelzés: 
A rendszer rongálását jelzi kikapcsolt állapotban is.

Mit nyújtunk:

Ingyenes helyszíni felmérést végzünk.
- A felmérés alapján kialakítjuk a legoptimálisabb jelzési módra alapozva az ügyfelünknek legmegfelelőbb behatolás elleni rendszert. Ennek során figyelembe vesszük:

__Partnereink egyedi igényeit
__A vonatkozó biztonságtechnikai, műszaki előírásokat
__- Költségtakarékosság alapelvét

 

 Elvégezzük az ügyeleti szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközök telepítését, beüzemelését.
- Igény esetén a telefonos rendszer mellé GPRS átjelzőt is telepítünk, így ha a kapcsolt vonalas rendszerrel bármilyen probléma adódik, a GPRS átjelző a jelzéseket továbbra is küldi a távfelügyeletünkre.
- 24 órás felügyeletet látunk el felügyeleti központunkban, ahol azonnal érzékelünk minden rendellenességet, állapotváltozást.
- A különböző jelzésekre, a partnereinkkel egyeztetett, előre meghatározott intézkedéseket teszünk.
- Felügyeleti rendszerünkön keresztül számos kiegészítő szolgáltatást is biztosítunk (pl. üzletek nyitás-zárásának ellenőrzése, önbetörések kiszűrése stb.)
- Jelzés esetén kivonuló szolgálatunk percek alatt a helyszínre ér, ahol azonnali segítséget nyújt partnereinknek.